Ondernemen & rechtsvormen

Organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid

Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid kun je zélf aansprakelijk worden gesteld. Er wordt dan geen onderscheid gemaakt tussen je privévermogen en het ondernemingsvermogen. Je bent dus met je gehele vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van je onderneming.

De organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn:

  • de eenmanszaak;
  • de maatschap;
  • de vennootschap onder firma (v.o.f.);
  • de commanditaire vennootschap (c.v.).

De laatste twee zijn speciale vormen van een maatschap.

Ondernemen & rechtsvormen
Ondernemen & rechtsvormen

Organisaties mét rechtspersoonlijkheid

Rechtsvormen mét rechtspersoonlijkheid worden ook wel ‘rechtspersonen’ genoemd. Zo’n rechtspersoon heeft net als een mens zelfstandig rechten en plichten. Dit betekent dat je niet meer geld kunt verliezen dan het bedrag waarvoor je in de onderneming deelneemt. Hiermee is het risico dat je privé aansprakelijk wordt gesteld dus beperkt.

De organisatievormen met rechtspersoonlijkheid zijn:

  • besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV);
  • de naamloze vennootschap (NV);
  • de stichting;
  • de vereniging.

Deze laatste twee zijn overigens veel minder geschikt voor het uitoefenen van een onderneming.

 

24/7 bereikbaar
OF

Leg vrijblijvend uw zaak voor