Praktijkgebieden

Waarom Notarissen?

Een notaris helpt mensen om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Bijvoorbeeld over de koop of verkoop van uw huis, het opstellen van een samenlevingscontract of zaken rond uw onderneming. De notaris geeft juridisch advies en let op de belangen van alle betrokkenen. Een notaris is deskundig, onafhankelijk en onpartijdig. Afspraken legt de notaris vast in een notariële akte. Zo is voor iedereen altijd duidelijk wat de afspraken zijn. Als er later twijfel ontstaat, dan geeft de notariële akte helderheid.

Onze praktijkgebieden

Scheiden

Een beslissing die veel impact op jullie leven heeft en veel emoties met zich meebrengt.

Huis verkopen of kopen

De overdracht goed regelen is erg cruciaal bij het kopen of verkopen van je huis.

Voogdij

Stel dat er iets met jou en je partner gebeurt. Wie neemt de zorg en opvoeding van de kinderen dan over?

Levenstatement

Wat gebeurt er als je een zwaar ongeluk krijgt? Of als je ernstig ziek wordt of gaat dementeren?

Geregistreerd partnerschap

Als je geen afspraak wilt maken, leggen jullie je geregistreerd, vast 'in gemeenschap van goederen.'

Trouwen

De rechten en plichten volgens het huwelijksvermogensrecht.

Ondernemen en rechtsvormen

Er zijn een paar keuzes die je eerst moet maken, bijvoorbeeld welke rechtsvormen het beste past.

Schenken & nalaten

Je wilt iets nalaten aan een goed doel, een stichting of vereniging. Dat regelt u in een testament.

Samenwonen

Afspraken die jij en je partner met elkaar hebben vastgelegd bij een notaris.

testament & erven

Het is wettelijk vastgelegd wie jouw erfgenamen zijn en hoe je erfenis verdeeld moet worden.

Voogdij is gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouders. Bijvoorbeeld na het overlijden van één of beide ouders. Of als de ouders het gezag (tijdelijk) niet kunnen uitoefenen.

Formaat Notarissen

Heb je het huis van je dromen gevonden? Of heb je zojuist je huist verkocht? Dan is het tijd voor champagne! Maar neem daarna even de tijd om de overdracht goed te regelen. Een Formaat Notaris kan je hierbij helpen. Hij denkt mee en wijst je op de belangrijkste zaken die geregeld moeten worden.

Als jullie geen specifieke afspraken maken, dan trouw je in ‘gemeenschap van goederen’. De privévermogens, schulden, schenkingen en erfenissen worden dan samengevoegd tot een gemeenschappelijk vermogen. Dit vermogen wordt gelijk gedeeld over jou en je partner, mochten jullie uit elkaar gaan.

24/7 bereikbaar
OF

Leg vrijblijvend uw zaak voor