Schenken & nalaten

Goede doelen

Er zijn drie manieren om iets na te laten aan het goede doel:

  • Je laat (een deel van) jouw geld, huis, aandelen of waardevolle spullen na aan het goede doel. Dat heet een legaat.
  • Benoem het goede doel als mede-erfgenaam. Het goede doel deelt de erfenis met jouw andere erfgenamen. Ook de schulden.
  • Benoem het goede doel als enige erfgenaam. De hele erfenis, inclusief de schulden, gaat dan naar het goede doel. Let op: als jeeen partner en/of kinderen hebt, dan moet je die eerst onterven. Houd er rekening mee dat zowel jouw partner als kinderen ook rechten hebben als ze onterfd zijn.

 

Goede doelen

Nalatenschap

In een testament kun je ook laten vastleggen aan wie jij jouw vermogen nalaat. Dat kan je partner zijn, je kinderen, familieleden, en zelfs een goed doel. Ook kun je bijvoorbeeld laten vastleggen dat je vermogen in eerste instantie naar je partner gaat, maar als hij/zij ook komt te overlijden, alles naar jouw familie gaat.

Daarnaast kun je een regeling treffen voor je kinderen. Bijvoorbeeld als je wilt dat de erfenis volledig naar je kinderen gaat en niet de helft ervan hoeft te worden afgestaan aan je ex-partner (na echtscheiding). Dit leg je vast in een uitsluitingsclausule.

24/7 bereikbaar
OF

Leg vrijblijvend uw zaak voor