Testament & erven

Voogdijregeling

Hierin maak je afspraken over wie er voor je kinderen zorgt als ze nog minderjarig zijn, maar jij er niet meer bent. Deze afspraken worden per ouder in een eigen testament vastgelegd.

Testament en erven

De Formaat Notaris geeft ook persoonlijk advies

Naast het opstellen, wijzigen of intrekken van een notariële akte, kan een Formaat Notaris je ook persoonlijk advies geven. Hij heeft namelijk veel expertise op het gebied van nalatenschappen (estate planning) en voogdijregelingen.

Bovendien weet hij hoe je ervoor zorgt dat je niet inteert op je vermogen zodra je aanspraak maakt op AWBZ-zorg.

24/7 bereikbaar
OF

Leg vrijblijvend uw zaak voor