Voogdij

Benoem zelf de voogden

In een voogdijregeling leg je vast wie er voor je kinderen zorgt als jij en je partner dat niet meer kunnen. Iedere ouder legt dit afzonderlijk vast in een eigen testament. Sinds 1 april 2014 is het ook mogelijk om het benoemen van een voogd vast te leggen in het gezagsregister bij de rechtbank. Als je niets hebt geregeld is het aan de rechter om een voogd te benoemen. Dit bepaal je toch liever zelf?

Benoem zelf de voogden
Bewust van de consequenties

Bewust van de consequenties

Bij een complete voogdijregeling hoort eigenlijk ook een Voogdijverzekering. Het voogdijschap brengt voor de voogden namelijk niet alleen enorme veranderingen, maar ook flinke financiële consequenties met zich mee. Dit is een aspect dat maar al te vaak over het hoofd wordt gezien.

De beste toekomst voor je kinderen

Omdat Formaat Notarissen het belangrijk vindt dat een complete voogdijregeling wordt ondersteund door een financiële regeling, heeft Formaat notarissen een Voogdijverzekering ontwikkeld. Met deze Voogdijverzekering worden de voogden financieel ontlast en bied je je kinderen de best denkbare toekomst.

Voogdij
Voogdijverzekering: gratis bij testament met voogdij

Voogdijverzekering: gratis bij testament met voogdij

Wanneer je bij je Formaat Notaris een testament met voogdijbenoeming opstelt, ontvang je gratis een Voogdijverzekering voor de eerste twee jaar voor een bedrag van € 20.000,-. De uitkering daarvan voorkomt dat de kosten voor opvoeding en studie voor rekening van de voogd komen.

24/7 bereikbaar
OF

Leg vrijblijvend uw zaak voor